Dealerdiensten Equipment B.V.

Binnen de equipmentbranche richt Dealerdiensten.nl zich op het verzekeren van werkmaterieel voor de
agrarische sector. Deze verzekeringsproducten vragen om een grondig begrip van de specifieke risico’s
waar land- & tuinbouwbedrijven, loonbedrijven en mechanisatiebedrijven mee te maken hebben. Als
onderdeel van hun verkoop & service kiezen gespecialiseerde merkdealers voor de maatoplossingen van
Dealerdiensten.nl. Onze werkmaterieelverzekeringen zijn gunstig geprijsd en volledig toegespitst op de
bijzondere bedrijfsrisico’s binnen de equipmentbranche.

Snelheid, kwaliteit en betalingsgemak bij garantiekwesties
Dealerdiensten.nl werkt nauw samen met vooraanstaande importeurs en dealerorganisaties. Hierdoor
kunnen polishouders rekenen op snelheid, kwaliteit en service bij de afhandeling van schades.
Herstelwerkzaamheden worden zo snel mogelijk uitgevoerd door uw eigen merkdealer. Ook de financiële
afwikkeling van schadekwesties verloopt rechtstreeks met uw dealer. U hoeft zich niet druk te maken over
voorfinanciering en uw machine is weer snel bedrijfsklaar.

Neem voor meer informatie over uw polis contact op met uw dealer of bel met Dealerdiensten.nl.
T 023 520 15 12
E werkmaterieel@dealerdiensten.nl